Při řešení problémů a složitých situací, které provázejí naše podnikání, je prospěšné se inspirovat těmi, kteří v oblasti podnikání a řízení skutečně něco dokázali. Pravidelně budeme publikovat myšlenky význačných osobností managementu:

All organizations need a discipline that makes them face up the reality.

 Peter Drucker, The Age of Discontinuity

Tags:
About Author: Viktor